potoczki-ikony

Nauka i zabawa

dla Całej rodziny

Potoczki 7, Ząb

 • Home
 • Ośrodek
 • Regulamin ośrodka

Regulamin ośrodka

Regulamin ogólny Stacji Narciarskiej Potoczki
 • Zakup biletu oznacza zaakceptowanie regulaminu korzystania dotyczącego funkcjonowania Stacji Narciarskiej Potoczki,
 • Korzystanie z obiektów i urządzeń Stacji Narciarskiej Potoczki jest możliwe tylko w godz. otwarcia Stacji, tj. 9.00 – 21.00,
 • Osoby, które przebywają na terenie Stacji Narciarskiej Potoczki, powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający zdrowiu, życiu oraz bezpieczeństwu innych osób,
 • Należy przestrzegać regulaminów, zasad korzystania z wyciągów i tras narciarskich oraz stosować się do znaków i zaleceń obsługi wyciągu,
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt na obszar tras narciarskich i do obiektów stacji narciarskiej Potoczki.
Regulamin korzystanie z wyciągów i tras narciarskich Stacji Narciarskich Potoczki
 • Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich Stacji Narciarskiej Potoczki odbywa się w godzinach otwarcia obiektu i na podstawie wykupionego wcześniejkarnetu.
 • Zabrania się wchodzenia na trasy narciarskie poza godzinami otwarcia ośrodka,
 • Zabronione jest przebywanie (lub jazda) na wyciągach i trasach osób w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób. Osoba zarządzającaterenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
 • Na trasach narciarskich zabroniony jest ruch pieszych oraz zjazd na sankach lub innych pojazdach,
 • Trasy narciarskie są jednokierunkowe,
 • Osoby korzystające z wyciągów wsiadają i wysiadają tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach dostosowując się tym samym do zasad wg. jakich funkcjonują te urządzenia,
 • Jeśli wyciąg zatrzyma się w trakcie trwania jazdy, należy zachować spokój i czekać na wznowienie ruchu lub wskazówki obsługi,
 • Osoby do ukończenia 16 roku życia obowiązane są używać kasków ochronnych w czasie jazdy na nartach bądź snowboardzie,
 • Należy przestrzegać regulaminu korzystania z przepustek. Za ominięcie bramki i nieskasowanie przepustki, obsługa wyciągu może zabrać przepustkę i klient nie będzie miał możliwości zwrotu kaucji oraz należności za niewykorzystane przejazdy,
 • Każdy, kto złamie zasady obowiązujące na terenie Stacji Narciarskiej Potoczki może zostać usunięty z terenu obiektu.
Regulamin korzystania z wyciągu orczykowego
 • Należy zakupić karnet czasowy lub punktowy,
 • Na orczyku może jechać tylko 1 osoba
 • Po przejściu przez bramkę wejściową i "skasowaniu" karnetu, należy podejść w stronę przesuwających się orczyków
 • Kijki należy trzymać w jednej ręce ; lewej (pasek kijka nie może być zawieszony na ręce)
 • Należy jechać prosto, wyznaczonym śladem.
 • Trzymać orczyk do końca jazdy, nie puszczać wcześniej.
 • Opuścić peron w wyznaczonym kierunku
 • Nie wolno kontynuować jazdy poza strefą wysiadania.
Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net